LVGHD

Kerstloop Brugge - algemeen

ALGEMENE INFORMATIE

TIENDE BRUGSE KERSTLOOP die door gaat in het centrum van de stad BRUGGE met start op ’t ZAND van BRUGGE en aankomst op de BURG. Fantastische omloop dwars door een feestverlicht centrum met sfeervolle muziek op de volledige omloop.

SECRETARIAAT - KLEEDKAMERS – TOILETTEN

In de HALLETOREN en zal geopend zijn vanaf 16u. Het is ten allen tijde verplicht om daar een mondmasker te dragen en de aangeduide eenrichting te volgen. Er zijn geen douches voorzien en de kleedkamers zijn zeer beperkt. Toiletten zijn voorzien in de halletoren en extra toiletten worden geplaatst aan de startplaats.

BAGAGE:

Deze kan afgeleverd worden onder bewaring op het eerste verdiep van de Halletoren

PRIJSUITREIKING

Er zal dit jaar geen prijsuitreiking plaats vinden. De bestaande naturaprijzen zullen verloot worden onder de deelnemers en zullen nadien kunnen worden afgehaald in RUNNING CENTER, Gistelsesteenweg 550, 8200 BRUGGE.

INFO

De organisatie is in handen van de VZW LOPEN voor GEZONDHEID. In samenwerking met het stadsbestuur BRUGGE, de dienst Cultuur van de stad, de Sportdienst van de stad, de Dienst vergunningen van de stad en de politie van BRUGGE. Alle info, inschrijvingen, vragen kan je vinden via de site: www.lopenvoorhetgoededoel.be.

MOBILITEIT

Om grote parkeerproblemen te vermijden is de beste optie je wagen achter te laten op de parking aan het station. Van daaruit kan je met de bus van DE LIJN elke 15’ naar het stadscentrum. Tevens is er parkeerplaats onder ’t zand waar de startplaats is gevestigd.

PROJECT GOEDE DOEL

Wedstrijd staat net als de voorgaande jaren volledig in het teken van het goede doel. Dit jaar is dat de BRUGSE basisschool SPERMALIE (een school voor slechthorende of dove kinderen, slechtziende of blinde kinderen en kinderen met spraak en taalontwikkelingsstoornis), VZW VIRO: In 2018 werd Viro vzw geboren: een nieuwe organisatie in de zorg en ondersteuning voor personen met een beperking. LEIF West-Vlaanderen (LevensEinde InformatieForum, laagdrempelige dienstverlening rond het levenseinde o.m. vanuit het Levenshuis in Brugge) en VI-GE NOORDZEE (Brugse sportvereniging voor personen met een visuele handicap) en HUIS AAN ZEE DE HAAN (permanent geopend internaat voor kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs). Eveneens zal de ondersteuning van LINDSEY DE GRANDE net zoals de voorgaande 2 jaar worden verder gezet.

INSCHRIJVEN

De inschrijvingsprijs bedraagt zowel voor de 6 Km als voor de 10 Km 15 euro in voorinschrijving. Inbegrepen in deze prijs zal het borstnummer worden opgestuurd per post. Voor groepsinschrijvingen neem contact op via info@ivandegrieck.be. De prijs voor de FREE RUN bedraagt 12 euro en ook hier zal je borstnummer worden opgestuurd per post.

WEBSITE

Inschrijven voor 6 Km en 10 Km en de FREE RUN via de site: www.lopenvoorhetgoededoel.be.  

RUNNING CENTER

Wie inschrijft via RUNNING CENTER, Gistelsesteenweg 550, 8200 BRUGGE krijgt zijn borstnummer meteen mee. Ook hier zullen maar een beperkt aantal nummers beschikbaar zijn.

GESCHENK/KERSTMUTS

Alle deelnemers, zowel de 6 Km, als de 10 km, alsook voor de FREE RUN ontvangen voor de wedstrijd op vertoon van hun borstnummer een naturageschenk. Dit kan reeds vanaf 16.00u. op het eerste verdiep van de Halletoren. Ook hier moet je bij afhaling een mondmasker dragen, de aangeduide richting volgen en de nodige afstand bewaren. Net zoals vorig jaar zal iedere vooraf ingeschreven deelnemer een verlichte kerstmuts ontvangen en kunnen we een heel speciaal sfeer teweeg brengen in het stadscentrum. Daarom roep ik iedereen op om dit voor de wedstrijd af te halen en te dragen tijdens de wedstrijd. Zo genereer je allemaal samen een magisch en onvergetelijk beeld.

WEDSTRIJDEN

De TIENDE editie van de Brugse KERSTLOOP zal plaats vinden op vrijdag 11 december. Wat normaal gezien een feesteditie moest worden zal dit jaar in zeer uitzonderlijke omstandigheden voor ons allemaal een kleinschalig event worden in een poging om het hoofd boven water te houden. Ondanks de moeilijke periode waarin we leven zijn heel veel mensen hongerig om deel te nemen aan een loopevent, anderen zien het dan weer niet zitten om met een aantal mensen samen te troepen ondanks de voorzorgsmaatregelen. We proberen aan de wensen van iedereen tegemoet te komen zodat toch veel mensen de sfeer van de Kerstloop kunnen proeven in de Brugse binnenstad. Enerzijds bieden we de mogelijkheid aan iedereen om individueel of met een paar vrienden de omloop te lopen wanneer het je zelf uit komt en dat noemen we dan de FREE RUN en anderzijds hebben we de normale Kerstloop weliswaar met een zeer beperkt aantal deelnemers op vrijdagavond. Snel inschrijven is de boodschap want vol is vol en het is zeer beperkt dit uitzonderlijke jaar.

KERSTLOOP 2020 / FREE RUN

Iedereen kan starten en de omloop afleggen op het tijdstip dat hij of zij wil op volgende dagen en timings:

- Woensdagmiddag 09 december vanaf 1300 uur tot 2000 uur
- Donderdag 10 december vanaf 1000 uur tot 2000 uur
- Vrijdag 11 december vanaf 1000 uur tot 1400 uur
- Zaterdag 12 december vanaf 1000 uur tot 2000 uur.

De omloop in de mooie Brugse binnenstad bedraagt 7,5 kilometer. Starten en aankomen gebeurt op het binnenplein van de Halletoren met uw borstnummer (die zal worden opgestuurd per post) die zo je tijd zal registreren. Belangrijk hier is dat je de volledige omloop in je eentje of met het beperkte en toegelaten aantal vrienden kan afleggen maar rekening moet houden met de bestaande verkeersreglementen op de omloop daar het onmogelijk is de omloop af te sluiten gedurende 3 dagen. Dit doe je op eigen verantwoordelijkheid net alsof je in je eentje zou gaan joggen in het bos of park maar hier wel op een schitterende omloop. De omloop zal duidelijk worden uitgepijld en als deelnemer ontvang je een volledige omloopbeschrijving bij vertrek. Bij aankomst ontvang je uw naturaprijs en de nodige bevoorrading en zal je tijd worden geregistreerd in een alfabetische lijst. Inschrijven dien je vooraf te doen en het slot aan te duiden wanneer je de omloop wil afleggen. Door op deze manier de omloop individueel af te leggen kan je toch je steentje bijdragen aan de ondersteuning van de Kerstloop en de goede doelen. In de halletoren is een beperkte omkleedruimte en dient tot voor de start een mondmasker gedragen te worden. Ook na aankomst dient dit te gebeuren. Aangezien er geen prijsuitreiking zal plaats vinden na de Kerstloop zullen de voorhanden naturaprijzen verloot worden onder de deelnemers. Elke dag zullen er X aantal mensen worden uitgeloot die dan hun prijs kunnen ophalen in Running Center BRUGGE de week na de Kerstloop.

KERSTLOOP 2020 / NORMAL RUN

Deze gaat door op Vrijdag 11 december zoals voorzien en gepland maar met een beperkt aantal deelnemers. Er blijft een 6 Km om 19.30 uur met momenteel 400 deelnemers aan de start en een 10 Km om 20.15 uur met momenteel 400 deelnemers aan de start. De start zal evenwel plaats vinden op ’t Zand waar er voldoende ruimte is om alles veilig te laten verlopen. De aankomst blijft op de Burg zoals de voorgaande jaren. In de halletoren is een beperkte omkleedruimte en dient tot voor de start een mondmasker gedragen te worden. Ook na aankomst dient dit te gebeuren. Inschrijven dien je vooraf te doen, daginschrijvingen zijn onmogelijk. Wees er snel bij want dit aantal zal snel worden gehaald. Bij aankomst ontvang je uw naturaprijs en de nodige bevoorrading en zal je tijd worden geregistreerd in een alfabetische lijst. Aangezien er geen prijsuitreiking zal plaats vinden na de Kerstloop zullen de voorhanden naturaprijzen verloot worden onder de deelnemers. Elke dag zullen er X aantal mensen worden uitgeloot die dan hun prijs kunnen ophalen in Running Center BRUGGE de week na de Kerstloop.